• stavebná firma
    Či už pre nás máte len drobnú zákazku, alebo by ste nás radi oslovili s ozajstnou výzvou, urobíme všetko pre to, aby sme Vám dodali výsledok podľa Vašich predstáv.

separator

HLAVNÁ

 

Momentálne bez záznamu....

 


 

Ľutujeme, momentálne máme obsadené všetky pracovné pozície...

 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov (Informácie o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov)
 

Úvod

Poskytovateľom tejto webovej stránky, umiestnenej na URL adrese "https://www.fiberplast.sk/" alebo subdoménach domény fiberplast.sk, je spoločnosť Fiberplast s.r.o. IČO: 46623299 zo sídlom Hlavná 2, Ružomberok, 03403, Slovenská republika, ktorá je nižšie označovaný ako “my”, “Fiberplast” alebo “naše”).

Táto informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov (“Vyhlásenie o ochrane osobných údajov”) vysvetľuje akým spôsobom chránime údaje návštevníkov získané prostredníctvom tejto Webovej stránky (tak ako je definovaná nižšie). Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje výlučne na konkrétnu webovú stránku označenú v ľavom hornom rohu ako "FIBERPLAST", ktorá je ďalej označovaná ako “táto Webová stránka”.

Kontakt

Pokiaľ máte akákoľvek otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo zhromažďovaní a spracovaní Vašich osobných údajov pri používaní tejto Webovej stránky, prosím použite adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Ako návštevník nemusíte pri používaní tejto Webovej stránky poskytovať žiadne osobné údaje. Prostredníctvom tejto Webovej stránky však môžu byť zhromažďované osobné údaje, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú pre určitý účel. V takomto prípade (teda v prípade, že táto Webová stránka obsahuje systém alebo aplikáciu, ktorá je využívaná na spracovanie osobných údajov pre konkrétny účel, napr. nábor) bude Váš súhlas so spracovaním osobných údajov vyžiadaný príslušným prevádzkovateľom osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov a/alebo Vám bude predtým, než budú zhromaždené alebo spracované akékoľvek osobné údaje, poskytnutá príslušná informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov.

Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje).

Informácie o internetových udalostiach (log information), cookies a webových prezenčných signáloch (web beacons)

Táto stránka zhromažďuje štandardné informácie o internetových udalostiach (tzv. „log information“), vrátane Vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, času prístupu, ako aj odkazujúcej webovej adresy. Za účelom zaistenia kvalitnej správy tejto Webovej stránky a uľahčenia pokročilej navigácie môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať taktiež tzv. „cookies“ (malé textové súbory uložené v prehliadači užívateľa) alebo webové prezenčné signály (elektronické obrázky, ktoré týmto webovým stránkam umožňujú počítať návštevníkov, ktorí konkrétnu stránku otvorili, alebo sprístupňujú určité súbory cookies) pre zber súhrnných údajov. Nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne individuálne (nesúhrnné) súbory cookies. Máme prístup výlučne k súhrnným údajom o cookies pre účelu funkčnosti tejto web stránky. Ďalšie informácie o tom, ako využívame súbory cookies a ďalšie monitorovacie technológie a ako ich môžete mať pod kontrolou, nájdete v Oznámení o používaní súborov cookies.

Sociálne médiá

Táto Webová stránka môže obsahovať odkazy na aplikácie sociálnych médií alebo služby, ktoré Vám umožnia zdieľať obsah s ostatnými užívateľmi (spoločne „Aplikácie sociálnych médií“). Akékoľvek osobné alebo iné údaje, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, môžu iní užívatelia Aplikácie sociálnych médií čítať, zhromažďovať a používať, pričom nad týmito inými užívateľmi máme len malú alebo žiadnu kontrolu. Z týchto dôvodov nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie, zneužitie alebo iné neoprávnené nakladanie s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo inými informáciami, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, zo strany ostatných užívateľov.

Zabezpečenie informácií

Uplatňujeme štandardy technického a prevádzkového zabezpečenia všetkých údajov poskytovaných zo strany návštevníkov prostredníctvom tejto Webovej stránky proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu.

Zmeny vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme podľa nášho uváženia čas od času upraviť alebo doplniť. V prípade, že dôjde k zmenám v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov bude vo vzťahu k Vám a Vaším informáciám účinné od tohoto dátumu. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom chránime Vaše údaje.

Ochrana osobných údajov detí

Sme si vedomí toho aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí v interaktívnom svete internetu. Táto Webová stránka nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Našim cieľom nie je cielene zhromažďovať alebo uchovávať údaje o jedincoch mladších ako 16 rokov.

Dátum aktualizácie: 01.10.2019
 

 

FIBERPLAST, firma sa zaobera ručným spracovaním sklolaminátu na báze polyesterových a epoxidových živíc. Našou nosnou činnosťou je výroba zo sklolaminátu, výroba modelov, foriem a samotných výrobkov. Pri väčších seriách používame technotogiu RTM alebo vákum.

Zo sklolaminátu vyrábame výrobky rôznych tvarov, napríklad:

- rôzne nádrže na chov rýb
- mantinely pre multifunkčné, hokejové ihriská a štadióny
- sklolaminátové umyvadlá, rohové vane,
- rôzne kryty
- sklolaminátové nádrže na mieru
- platne rôznej veľkosti hrúbky a farby
- relaxačné lehátka pre welness
- jednodielne a viacdielne formy
- opravy zásobníkov a nádrží
- výmena a opravy sklolamínátových potrubí

Výrobky zo sklolaminátu sú výborne odolné voči vplyvom vonkajšieho prostredia, majú vysokú pevnosť, dlhodobú životnosť, a nezanedbateľná je aj ich nízka hmotnosť..

 

Profil spoločnosti

 

 

     
 Avantgarde Technologie  Gmbh  Gilching  (Nemecko)  
   Výroba masážnych stolov Hamam , výroba vrtúľ na motorové člny, výroba krytov pre robotické ramená, výroba bočných prahov na Porsche. Výroba plných foriem na betónové tvárnice.  
     
   Schmucker Consulting Starnberg (Nemecko)  
   výroba parných a Rímskych saun, wellness produktov Rasul 4 a Kraxenofen  
     
   Mondi SCP a.s  Ružomberok (Slovensko)  
   oprava veľkých zásobníkov na kyslú vodu, výmena tlakových sklolaminátových potrubí, rôzne opravy laminátov a krytov.Tepelné zváranie PP,PE,PVDF platní a potrubí.  
     
   Technické služby a.s Ružomberok (Slovensko)  
   oprava prasknutej nádrže pod mestskou fontánou, výroba krytov na verejné osvetlenie  
     
   Rondom Zaz s,r,o  Banská Bystrica (Slovensko)  
   výroba sklolaminátových tvaroviek: kolená, T-kus, redukcie pre rýchlostnú cestu R1 Pribina  
     
   Vameli s.r.o Košice (Slovensko)  
   výroba hydraolického vyhrievaného masážneho stola  
     
   Penzion Gejdák Ružomberok (Slovensko)  
   dodanie wellness produktov  
     
   Slovryb a.s Pribovce (Slovensko)  
   výroba rôznych sklolaminátových nádrží pre chov rýb, výroba okysličovačov vody  
     
   Stas, s,r,o Myjava (Slovensko)  
   výroba a montáž hokejbalového a multifunkčného ihriska v Jablonke  
     
   Hokejový Klub 32 Liptovský Mikuláš (Slovensko)  
   výroba niekoľkých nových mantinelov, oprava poškodených mantinelov  
     
   Fitness B, Hokejové ihrisko Jerguša Baču, Liptovský Mikuláš (Slovensko)  
   rekonštrukcia starého ihriska, výroba a montáž nových sklolaminátových mantinelov a reklám  
     
   C-Partners, s.r.o. Bratislava (Slovensko)  
   výroba sklolaminátových barov, sushi a napájových barov  
     
   Evonik Fermas, s.r.o. Slovenská Lupča (Slovensko)  
   oprava a údržba sklolaminátových zásobníkova a sklolaminátových potrubí  
     
   VASSAL BASE a. s. Bratislava (Slovensko)  
   výroba a montáž sklolaminátového senvičového prestrešenia terasy so svetlíkami  
     
   Beny-Stav Prievidza, s.r.o., Bratislava (Slovensko)  
   výroba a montáž multifunkčného ihriska  
     
   Potrubie a.s Košice (Slovensko)  
   potrubia, laminovanie  
     
   obec Dvorec (Slovensko)  
   výroba a montáž multifunkčného ihriska  
     
   Lesy Smolník s,r,o  Smolník  (Slovensko)  
   výroba a montáž hokejbalového ihriska  v Smolníku  
     

Výroba modelov a foriem zo sklolaminátu.

Naším zákazníkom ponúkame tiež návrhy modelov a výrobu foriem zo sklolaminátu podľa požiadaviek. Formy vieme vyrobiť podľa jednotlivého dielu, výkresu prípadne PC. Formy vyrábame s formárskej certifikovanej živice a formovácieho gelcoatu.

Princíp činnosti a použitie

 

Induktívne snímače využívajú jav zmeny vysokofrekvenčného magnetického poľa nad aktívnou plochou snímača.
Po priblížení predmetu z dobre vodivého materiálu k aktívnej ploche snímača je pole zatlmené. Snímač vyhodnotí obidva stavy poľa (zatlmené alebo nezatlmené) a podľa nich mení stav výstupného signálu.
Induktívne snímače pracujú ako bezkontaktné snímače polohy bez častí podliehajúcich mechanickému opotrebeniu. Majú vysokú odolnosť voči okolitému prostrediu. Uprednostňujú sa práve tam, kde sú kladené vysoké požiadavky na spoľahlivosť, životnosť, presnos
ť určenia polohy a časté spínanie.

 

Technické pojmy

Normálny spínací dosah Sn je vzdialenosť od pracovnej plochy snímača, v ktorej pri pohybe štandardnej clonky v smere axiálnom k pracovnej ploche snímača, snímač zopne. štandardná clonka je štvorec ocele, triedy 11 370, hrúbky 1 mm, dĺžka strany je priemer pracovnej plochy snímača. Je to teoretický údaj, ktorý neberie do úvahy rozptyl hodnôt súčiastok vo výrobe, pracovnú teplotu, napájacie napätia a pod.

Reálny spínací dosah Sr 0.9 Sn < Sr < 1.1 Sn
Operačná zóna Sa 0 < Sa < 0.8 x Sn Berie do úvahy najnepriaznivejšie pracovné podmienky.
Hysterézia H je rozdiel medzi bodom zopnutia a bodom rozopnutia.
Napájacie napätie Un je napäťový rozsah, pri ktorom snímač bežne pracuje.
Kľudový prúd In je prúd, slúžiaci k pokrytiu spotreby snímača.
Trvalý spínaný prúd Ia je prúd, ktorý môže trvalo tiecť cez výstup snímača.
Úbytok napätia Vd je úbytok napätia na snímači v zopnutom stave, pričom pripojenou záťažou tečie maximálny prúd.


Všeobecné technické pojmy

Valcové púzdra snímačov sú z mosadze, na povrchu poniklované. Na želanie zákazníka dodávame snímače aj v púzdrach z nehrdzavejúcej ocele, v skrátených púzdrach, snímače s atestom do výbušného prostredia SNV1, snímače bez indikačnej LED, snímače s PUR káblom.

Snímače majú zabudovaný obvod na ochranu pred skratom a prepólovaním.


 DC 3 a 4 vodičové      DC 2 vodičové  
         
 Napájacie napätie Un 6 ... 36 V DC    Napájacie napätie Un 6 ... 36 V DC
 Zvlnenie napájania <= 15%(pp)    Zvlnenie napájania <= 15%(pp)
 Kľudový prúd In <= 10 mA    Kľudový prúd In <= 1 mA
 Trvalý spínaný prúd Ia 200 mA    Trvalý spínaný prúd Ia 5 ... 200 mA
 Napäťový úbytok Ud 0.8 ... 1.8 V    Napäťový úbytok Ud <= 6 V
 Spínacia hysterézia H <= 15% Sr    Spínacia hysterézia H <= 15% Sr
 Strmosť výstupného napätia >= 1 V / us    Krytie DIN 40 050 IP 67
 Krytie DIN 40 050 IP 67    Pracovná teplota -25 C ... +70 C
 Pracovná teplota -25 C ... +70 C  
         
 AC 2 vodičové      Kábel  
         
 Napájacie napätie Un 35 ... 250 V AC    DC 2 vodičový 2 m PVC  2 x 0.25 mm
 Frekvencia napájania 45 ... 65 Hz    DC 3 vodičový  2 m PVC  3 x 0.25 mm
 Kľudový prúd In <= 1 mA    6.5, 8, M8  2 m PVC  3 x 0.14 mm
 Trvalý spínaný prúd Ia 5 ... 200 mA    DC 4 vodičový    2 m PVC  4 x 0.25 mm
 Napäťový úbytok Ud <= 12.5 V    AC 2 vodičový   2 m PVC  2 x 0.75 mm
 Spínacia hysterézia H <= 15% Sr  
 Krytie DIN 40 050 IP 67  
 Pracovná teplota -25 C ... +70 C  
         


OZNAČENIE SNÍMAČOV

značenie indukčných snímačov


PREPOJENIE SNÍMAČOV

 prepojenie snímačov


 

KONEKTORY

konektory


Zásady používania cookies na  webových stránkach, ktoré prevádzkuje spoločnosť Fiberplast s.r.o. (IČO:46623299 ), umiestnených výlučne na URL adrese "http://www.fiberplast.sk"a všetkých podstránkach (prípadných subdoménach) informujú užívateľov o využívaní týchto súborov a im podobných, ktoré upravuje smernica EÚ 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách.

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná a užitočná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Pokračovaním v prezeraní našich stránok bez zmeny nastavení cookies vo vašom prehliadači vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies na vašom zariadení. Podrobnosti o odvolaní súhlasu sú uvedené nižšie v časti „ako kontrolovať súbory cookie“.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (napríklad jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže pri prehliadaní jej jednotlivých stránok ich nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používam súbory cookie?
Na stránkach používam cookies v rámci služby Google Analytics, Google AdWords a systému SCR Gate Way, ktoré nám pomáhajú prispôsobiť stránku vašim potrebám. Vaše súkromie je pre nás dôležité, a preto sú všetky tieto údaje anonymné a o užívateľovi nezaznamenávajú žiadne osobné údaje, ani údaje, ktoré by mohli viesť k identifikácii jeho osoby. Tieto údaje sú využívané len na štatistické, technické a marketingové účely.

Google Analytics - tieto súbory cookies patria do kategórie analytických, ktoré slúžia na vytváranie anonymných prehľadov o obľúbenosti a návštevnosti jednotlivých stránok.  Vygenerované informácie sú uložené ako anonymná štatistika v spoločnosti Google, bez možnosti priradenia ku konkrétnej osobe.

Google Adwords - tieto súbory cookies nám pomáhajú spoznať vás pri návrate na stránku a umožňujú nám upraviť vám stránku na mieru a ponúknuť vám zacielené ponuky podľa vašich záujmov. Používajú sa aj na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a ako pomoc pri meraní efektivity reklamných kampaní.

SCR Gate Way - tieto súbory cookies sú zavedené v rámci systému administrácie stránok spoločnosti. Tieto cookies ukladajú preferencie užívateľského rozhrania. Vďaka nim váš prehliadač dokáže rozpoznať, či máte funkčný Java Script, grafické preferencie, ako napríklad rozloženie a veľkosť. Využívanie týchto cookies vám pomáha komfortnejšie prehliadať naše webové stránky.  Spoločnosť tieto údaje nevyužíva v žiadnych interných štatistikách. SCR Gate Way cookies patria do kategórie funkčných.

Cookies nepoužívame na žiadne iné účely ako sú uvedené vyššie. Jednotlivé údaje sú sprístupnené len pre nás, oprávneného správcu webových stránok.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie, ktoré používame na našich stránkach, sú trvalé a dočasné. Trvalé cookies ostávajú vo vašom zariadení aj po opustení našich stránok, dočasné sa vymažú po ukončení návštevy/zavretí prehliadača. Všetky cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači alebo inom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Návod na blokovanie a zmazanie cookies nájdete na domovských stránkach vašich prehliadačov. Podrobnosti o odstraňovaní a odmietaní súborov cookie a ďalšie informácie o týchto súboroch nájdete aj na webovej lokalite www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org.

Informácie o používaní súborov cookie v prehľadávačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti o odmietnutí a odstránení takýchto súborov cookie nájdete v príručke k vášmu telefónu alebo tabletu. Po blokovaní súborov cookie budete môcť aj naďalej navštevovať moje stránky, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Zároveň sa nebudú ukladať vaše preferované nastavenia webovej lokality, nebudem môcť analyzovať návštevnosť mojich stránok a prispôsobovať ich nastavenia potrebám užívateľov.

 


Ako si objednať naše služby?

 

Vyrábame s využitím ručnej laminácie.

Na zákazku pre vás zhotovíme výrobky z laminátu od jednoduchých dielov až po zložité produkty určené napríklad pre chemický priemysel.

Opravujeme všetky laminátové výrobky, ako lode, nádrže, diely áut a motocyklov. Lamináciou možno tiež opraviť železné, plechové a plastové výrobky, rúry alebo výrobky s prímesou a podielom betónu.

Vaše zámery, predstavy aj otázky s Vami radi kedykoľvek prediskutujeme.

 

KONTAKTY

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

qrcode

webnail

VITAJTE MEDZI PROFESIONÁLMI

Radi privítame i Vašu spoločnosť v skupine našich spokojných obchodných partnerov.
         
 Fiberplast, s. r. o.
 Hlavná 2
 Ružomberok, 03403
 tel       : +421 903 569 102
 e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
         

 

  

 

 

 


  

https   Active Search Results   cloudflare
created by: Marek Sarvas